Om uw bomen gezond en veilig te houden is regelmatig snoeien essentieel.
Bij het niet respecteren van juiste snoeiregels richt men vaak onherstelbare schade aan en creëert men een ongezonde of onveilige boom.
Voor ons als boomverzorger is het behoud van de boom van het grootste belang. Het vellen of kappen van een boom is soms noodzakelijk indien de boom een potentieel gevaar vormt voor de omgeving.

Wij kunnen de boom vellen in zijn geheel, indien de situatie dit toelaat. Anders kunnen we de boom in kleine stukjes “demonteren”.  Om het vellen van de boom zo veilig mogelijk te volbrengen, gebruiken we touwen omdat dit vaak de veiligste en goedkoopste manier is om een boom te vellen. Regelmatig maken wij gebruik van een hoogwerker en/of klimtechniek. Het vellen van een boom wordt dikwijls onderschat zeker op vlak van veiligheid en potentiële risico’s.

Indien gewenst en mogelijk zoeken naar een alternatieve oplossing buiten vellen. Met een bepaalde snoei van de boom kunnen deze ergernissen van de klant wegnemen en kan de boom blijven staan.
Er wordt altijd met U besproken wat er met het hout van de boom zal gebeuren. Dit kan gekliefd worden tot brandhout of netjes opgeruimd worden.  Bij ons kan U terecht voor zowel regelmatige snoeiwerken als voor het vellen van uw bomen.

“Wij vellen geen bomen zonder kapvergunning”

ETW (European Tree Worker) is een Europees gecertificeerd uitvoerend boomverzorger en staat in voor standplaatsinrichting en -verbetering en het aanplanten, snoeien en vellen van bomen. Al klimmend en/of met hoogtewerker voert hij de nodige snoeimaatregelen uit om de boom optimaal te behouden en veilig te stellen in al zijn levensfasen.

Firma Schellekens Boomverzorging volgde de opleiding ETW. Hierdoor hebben wij de nodige kennis en de capaciteit om bomen vakkundig aan te planten, te verzorgen, te snoeien, te ontmantelen en te vellen.

2022-1-4

Snoeien van een eik.

Snoeien van een 400 jarige beuk.