Wenst u een grond, bouwklaar te maken of over te gaan tot ontbossing  ?

Dan helpen wij U hier graag  in verder !

Wij beschikken over de nodige eigen materialen om de grond te ontbossen, te  ontwortelen, het hout te verhakselen en het snoeiafval af te voeren.